LEMKEN

LEMKEN er en ledende intenasjonal produsent av landbruksredskap til jordarbeiding, såing og plantebeskyttelse. Et tett samarbeid med bønder og entrepenører er avgjørende i forbedringer og utvikling av nye produkter.

LEMKEN er redskap av høyeste kvalitet. Produksjonen er fundamentert ved bruk av beste kvalitetsstål og de mest moderne produksjonsmetoder. Resultatet er redskap som gjenspeiler ønsker fra kunder, enten de brukes alene eller i kombinasjoner. Noe som igjen gir fleksibele løsninger under de mest varierende bruksområder.

Juwel plogene er en generasjon ploger som kombinerer sikker og enkel bruk med god pløying i en helt ny plogserie. Eksakt innstilling av plogen er viktig for å redusere slitasje og holde nede drivstofforbruket, og ikke minst sikre et godt pløyeresultat. Med Juwel kan du velge mellom forskjellige type kropper og skummeutstyr tilpasset dine forhold.

LEMKEN har også utviklet sitt spesielle Optiquick system. Optiquick medfører en enkel og nøyaktig innstilling av første kroppens arbeidsbredde og plogens trekklinje uavhengig av hverandre. Da kan man pløye med forskjellige arbeidsbredder uten sidekrefter på plogen.

Heliodor og Rubin er to kompaktskålharvmodeller med skåldiameter på henholdsvis 510mm og 620mm. Heliodor er ment for grunnere stubbe- og såbedsarbeiding etter redusert jordarbeiding eller etter pløying. Harva kan utstyres med sloddeutstyr og forskjellig type pakkvalser, og leveres i arbeidsbredde 3–6 meter. Rubin er en tyngre kompaktskålharv med store skåler ment for noe dypere jordbearbeiding. Skålenes plassering og vinkel, både i forhold til bakken og kjøreretning, sikrer en god gjennomskjæring og blanding. Skålene er montert med kraftige spiralfjærer for å sikre at de har riktig arbeidsposisjon under tøffe forhold.  Leveres i arbeidsbredde 3–6 meter og med forskjellig type pakkvalser.

Kristall skålgrubber har to tinderekker og en skålseksjon som sammen med pakkvalsen bearbeider og blander planterester maksimalt. De 47cm brede TriMix skjærene med bøyde ender sikkrer en perfekt blanding sammenlignet med andre type skjær. Kistall er utstyrt med hurtigkobla brakett, Quick change, for spisser og skjær. Dette gjør at en kan skifte mellom feks. TriMix og DuoMix skjær uten bruk av verktøy.  Leveres i arbeidsbredde 3 – 6 meter og med forskjellig type pakkvalser.

Zirkon er en modellserie kraftige horiosontal rotorharver med arbeidsbredde fra 2,5 – 6 meter. Leveres med forskjellige type pakkvalser og lager et perfekt bedd, enten det gjelder til gras, korn, grønnsaker eller potet, med en gangs kjøring. Kan også leveres i kombinasjon med påmontert såmaskin.    


Lange tradisjoner

LEMKEN ble grunnlagt i 1780 og familien er fremdeles aktive eiere ved 6. og 7. generasjonen. Produksjonen foregår ved to fabrikker i Tyskland, og hovedkontoret ligger i Alpen, ikke langt unna Dusseldorf. LEMKEN produserer over 15 000 redskaper hvert år.

Vil du vite mer om LEMKEN?
Les mer på www.lemken.com eller kontakt din nærmeste Lemken-forhandler.


Brukererfaringer

Hør Tor Atle Beck fortelle om Søndre Borg gårds erfaringer etter å ha kjørt sitt første år med en Lemken Diamant 11: