DISCO MOVE

Ny frontmontert slåmaskin med optimal marktilpasning

Med DISCO 3600 MOVE og DISCO 3200 MOVE i utgaver med og uten stengelbehandler, utvider CLAAS den vellykkede DISCO-serien med seks nye modeller av frontmonterte slåmaskiner.

Den innovative konstruksjonen gir en bevegelsesfrihet på hele 1000 mm uavhengig av trekkstengene i trepunktshydraulikken foran for optimal marktilpasning av slåttebjelken. De nye slåmaskinene leveres i 3,0 m og 3,4 m arbeidsbredde uten stengelbehandler (F) og med FC finger- eller FRC valsebehandler.


Tilkoblingsramme med stor bevegelsesfrihet og integrert vektavlastning

Hjertet i DISCO MOVE slåmaskiner er den helt nyutviklede tilkoblingsrammen med integrert geometri. Den oppnår en vertikal bevegelse på 600 mm oppover og 400 mm nedover. Større ujevnheter i underlaget kompenseres sikkert og effektivt. Sideveis pendling av slåtteaggregatet er også mulig via bærebolten. Denne har en helling på 30 grader. Som et resultat av dette, pendler slåtteaggregatet litt skrått bakover og viker for hindringer. I tillegg forbedres marktilpasningen ytterligere.

Slåttebjelken kan selv reagere veldig fort på mindre ujevnheter takket være det velprøvde, underliggende dreiepunktet på slåttebjelken hos DISCO PROFIL. Spesielt for større traktorer og høye kjørehastigheter, gir kombinasjonen av den nye tilkoblingsrammen med det lavtliggende dreiepunktet en svært god tilpasning til ujevnhetene. Trekkstengene forblir i fast posisjon og har ingen innflytelse på marktilpasningen. Hydraulikken integrert i tilkoblingsrammen tar også over løftingen av slåttebjelken på vendeteigen.

Den hydrauliske vektavlastningen ACTIVE FLOAT er også integrert som standard i tilkoblingsrammen. Tilkoblingspunkter på traktoren for avlastningsfjærer er ikke nødvendig. En justering av avlastningstrykket er mulig når som helst under arbeid via en enkeltvirkende eksternventil. Om ønskelig kan betjeningen av DISCO MOVE integreres i betjeningskonseptet til de(n) bakmonterte slåmaskinen(e) (tilleggsutstyr). Betjeningen skjer da sentralt via betjeningsterminalen, og de(n) bakmonterte slåmaskinen(e) tar over, f.eks. reguleringen ACTIVE FLOAT vektavlastning.


Praktisk utstyr med og uten stengelbehandler

Den nye DISCO 3600 MOVE og DISCO 3200 MOVE imponerer også med utstyret. Slåmaskinene leveres uten stengelbehandler eller med finger- eller valsebehandler. Tilkoblingsrammen kan kobles via triangelkobling eller direkte til trekkstenger og toppstag. Hydraulikktilkoblingene er utstyrt som standard med praktiske Kennfixx-koblinger. For optimal tilpasning til traktoren, kan de legges på høyre eller venstre side gjennom tilkoblingsrammen. Også trykkmanometeret for å kontroll av avlastningstrykket kan monteres på begge sider. En praktisk justeringsassistent på tilkoblingsrammen sørger for en rask tilkobling av slåmaskinen i riktig høyde. Driften går via drivaksler med smøreintervall på universalkryssene på hele 250 timer. Det er ikke nødvendig med parkeringsstøtter på de nye slåmaskinene. Ved frakobling låser en parkeringshake på tilkoblingsrammen selve geometrien, og slåmaskinen står sikkert uten ekstra støttefot.

De nye frontmonterte slåmaskinene kan utstyres med en foldbar kombinasjon med belysning og varselskilter samt hydraulisk foldbare beskyttelsesskjørt og speil.


Innovativ MAX CUT slåttebjelke

Den velkjente MAX CUT-slåttebjelken er en egenutvikling fra CLAAS og brukes også på DISCO MOVE. Den utmerker seg med sin spesialformede underplate på slåttebjelken støpt i ett stykke. Takket være bølgeformen, kan knivskivene plasseres lenger fremme. Dette sikrer enda bedre kuttekvalitet under alle forhold. Den store tunnelen mellom glideskoene og deres spesielle form muliggjør økt selvrensing og sikrer høyest mulig fôrkvalitet. Skrueforbindelsene på bjelken og de permanent smurte drivkomponentene forenkler vedlikehold og garanterer formstabilitet og lang levetid.